media.netpr.pl | wtorek, 16 października 2018
 • 31

  STY
  2017
  Niemal 50 mln dzieci żyje na obszarach największych kryzysów humanitarnych. UNICEF apeluje o pomoc

  Kontakt dla mediów:

  dr Monika Kacprzak
  Stowarzyszenie UNICEF Polska
  Rzecznik Prasowy
  mkacprzak@unicef.pl
  http://www.unicef.pl
  tel.: (22) 568 03 81
  ul. Rolna 175 D
  02-729 Warszawa

  Nowy Jork/Genewa, 31 stycznia 2017 r. – W tym roku pomoc humanitarna UNICEF obejmie 48 mln dzieci żyjących na obszarach największych konfliktów zbrojnych oraz innych kryzysów humanitarnych. Aby zrealizować ten cel potrzeba 3,3 mld dolarów. Organizacja publikuje dziś swój apel.

  Dzieci są ofiarami bezpośrednich ataków w Syrii, Jemenie, Iraku, Sudanie Południowym, Nigerii i wielu innych miejscach na świecie. Ich domy i szkoły legły w gruzach. Ich nadzieje i przyszłość są zagrożone. Obecnie niemal co czwarte dziecko na świecie żyje w kraju ogarniętym wojną lub dotkniętym skutkami katastrof naturalnych.

  Wojny, katastrofy naturalne i zmiany klimatyczne powodują, że coraz więcej dzieci jest zmuszonych do opuszczenia domów, co naraża je na przemoc, choroby i wykorzystanie, powiedział Manuel Fontaine, Dyrektor UNICEF ds. Programów Humanitarnych.

  UNICEF w opublikowanym dzisiaj „Humanitarian Action for Children” apeluje o 3,3 mld dolarów, dzięki którym organizacja będzie mogła dostarczyć pomoc żywnościową, medyczną, edukacyjną i wodno-sanitarną dla dzieci w 48 krajach świata.

  W krajach objętych apelem UNICEF około 7,5 mln dzieci stoi w obliczu ciężkiego ostrego niedożywienia, w tym pół miliona dzieci w północnowschodniej Nigerii i pół miliona w Jemenie.

  Niedożywienie jest cichym zagrożeniem dla milionów dzieci, mówi Manuel Fontaine. Szkody, jakie wyrządza są nieodwracalne. Uniemożliwia dzieciom pełny rozwój ich potencjału fizycznego i psychicznego. W najgorszym przypadku niedożywienie prowadzi do śmierci.

  Największą część potrzebnych środków stanowią fundusze na pomoc dzieciom i ich rodzinom poszkodowanym na skutek konfliktu w Syrii, gdzie od niemal 6 lat trwa wojna. UNICEF apeluje o 1,4 mld dolarów, które są niezbędne do wsparcia dzieci w Syrii oraz dzieci syryjskich żyjących jako uchodźcy w krajach ościennych.

  Innymi priorytetami UNICEF w 2017 r. są:

  - umożliwienie dostępu do czystej wody dla ponad 19 mln ludzi;

  - objęcie 9,2 mln dzieci podstawową edukacją formalną lub nieformalną;

  - zaszczepienie przeciwko odrze 8,3 mln dzieci;

  - wsparcie psychologiczne dla ponad 2 mln dzieci;

  - objęcie leczeniem 3,1 mln dzieci cierpiących z powodu ciężkiego ostrego niedożywienia.

  Dzięki pomocy UNICEF w ciągu pierwszych 10 miesięcy 2016 r. udało się:

  - umożliwić dostęp do czystej wody dla 13,6 mln ludzi;

  - zaszczepić przeciwko odrze 9,4 mln dzieci;

  - objąć edukacją 6,4 mln dzieci;

  - objąć leczeniem 2,2 mln dzieci cierpiących z powodu ciężkiego ostrego niedożywienia.

   Pomóc można przekazując darowiznę poprzez stronę: unicef.pl/pomoc