UNICEF Polska

Informacja prasowa

2018-10-12

UNICEF zaprasza na prezentację raportu "Niesprawiedliwy start" o nierównościach edukacyjnych wśród dzieci w krajach wysokorozwiniętych, w tym w Polsce

Podczas spotkania odpowiemy między innymi na pytania:


Program spotkania

11.00 - 11.10    Powitanie gości -  Marek Krupiński - Dyrektor Generalny UNICEF Polska 

11.10 – 11.30   Niesprawiedliwy start - Raport UNICEF - Ewa Falkowska - Dyrektor ds. Advocacy UNICEF Polska

                                                       

Komentarze                    

11.30 – 11.50   Nierówności edukacyjne w Polsce - więcej pytań niż odpowiedzi

                       Prof. dr hab. Barbara Smolińska Theiss, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 

11.50 - 12.10    Dobre praktyki w zakresie niwelowania nierówności edukacyjnych
                       Dr hab. Tomasz Gmerek, prof. UAM, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu

12.10 - 12.30    Nierówności edukacyjne - najważniejsze wyzwania dla polskiej oświaty

                       Dr hab. Roman Dolata, prof. nadzw. UW, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski


Panel dyskusyjny

12.30 - 13.00     Nierówności edukacyjne – rzeczywistość i praktyka


                          Joanna Gospodarczyk, Dyrektor Biura Edukacji m. st. Warszawy
                          Monika Rościszewska-Woźniak, Prezes zarządu Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego
                          Elżbieta Tołwińska-Królikowska, Specjalistka ds. projektów w Warszawskim Centrum Innowacji 
                          Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń                       
                          Marzena Mrowińska, Nauczycielka - Szkoła Podstawowa nr 11 im. UNICEF w Szczecinie
                          Małgorzata Połowniak-Dąbrowska, Koordynator ds. projektów edukacyjnych UNICEF Polska 

13.00 – 14.00    Poczęstunek i rozmowy kuluarowe 

                                         

Spotkanie odbędzie się 30 października (wtorek) 2018 roku o godz. 11.00 Przestrzeń from Facebook, ulica Koszykowa 61 w Warszawie.

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 22 października 2018 r.


Dodatkowe informacje:
dr Monika Kacprzak
Stowarzyszenie UNICEF Polska
e-mail: mkacprzak@unicef.pl
tel.: (22) 568 03 81
fax:
ul. ul. Rolna 175 D
02-729 Warszawa